RYUGTФS SФPES  

Ryugtфs sфpes, osu рautri
Myusu sirdim durit cauri. (Divkфrt.)
Jautrфs sejas, skumзs neikstit
Un osorфs, vaigi, sleikstit.
Spыdrф saule ыmai tymsoj,
Jo tai ювlums vaigu aizklфj,
Pat eтgeli prоcas nabaud’,
Gaudu dzоsmзs sфpes izraud.
Cоtфs kliтtis puрu рkeпвs,
Svвtы mоsas augрanceпвs.
Kas nыtyka, kas tam vaiтas?
Kфpзc nыteik tфs pфrmaiтas? –
Kristus sфpes un cоsрonas,
Vysus spою pi nыskumрonas!
Atgrоz, Jezu, cоtsirdeigыs,
Pador jыs Tev paklauseigus.
Un caur tovu ryugtы nфvi,
Nikam naпauт pazust veпti.
Lai mоleibв оsalоsmoj,
Kas par tovom sфpem dыmoj.
PYRMФ DAПA
Pфrdыmфsim myusu Pesteitфja cоsрonas – nu lyugрonas Olivu dфrzв, leidz jф nataisneigai apsyudzзрonai tоsas prорkв. Kunga Jezus cоsрonu nыpalnus upurзsim Dabasu Tвvam par svвtы Katфпu Bazneicu, par myusu vysaugstфkы ganeitфju – Pвvestu un vysim goreidznоkim, lai izlyugtu Dоva svзteibu jыs dorbam.
HIMNA
Lai ювlums rыnвs, sфpes sirdi nыmфc,
Kad lobais Jezus sфpu gaitas оsфc,
Olivu dфrzв aртa svоrim apklфts,
Mфcekпu atstфts.
Viпteigais Judass nыdыdams jы skupsta,
Un karaveiri jы ar vзrvem saista.
Tai Vyssvвtфkы kai slapkovu sagyun,
Zaimojыt sasоn!
Syt, gryusta Jezu beтdes naюзleigi,
Uz vysom pusem rausta jы brоsmeigi;
Uz tоsu auzvad lзneigu Jзreтu –
Augstu kзneтu.
Jф svвtais vaigs ar dyurem rupi sasysts,
Vyss bryucem apklфts, kai ar asni aplоts;
Bet lobais Jezu ni vоnu naapsyudz,
Klus un Dоvu lyudz.
Kaut tagad muna sirds gauюi raudфtu
Un nu рф laika nikod nagrвkфtu!
Es nыювloju munu oplomeibu
Un cоtsirdeibu.
DVЗSELES SФPES PAR JEZUS CОSРONOM
Jezus, brоsmeigai krysta nфvei
Tautas vacфku nыlamts.
Muns mоlais Jezus!
Jezus, par trejsdesmit graрim
Napateiceiga mфcekпa nыdыts.
Muns mоlais Jezus!
Jezus, pi lyugрonas Olivu dфrzв
Naizsokamom nфves bailem padыts.
Muns mоlais Jezus!
Jezus, nыskumeigs leidz nфvei,
Ar aртa svоdrim applyudis.
Muns mоlais Jezus!
Jezus ar viпteigu buифрonu
Nalоteigф Judasa nыdыts.
Muns mоlais Jezus!
Jezus ar rasnom vзrvem
Karavieru rыkom sasоts.
Muns mоlais Jezus!
Jezus, Annasa nomв
Sulaiтu pyuпa pоsmоts.
Muns mоlais Jezus!
Jezus, pa tоsas pogolmu
Uz Kaifasa nomu aizvasts.
Muns mоlais Jezus!
Jezus, jыdu tоsas prоkрв
Bez vaines пauюu pulkв plikфts.
Muns mоlais Jezus!
Jezus, diveju lоcinоku
Pi tоsas nataisneigi apsyudzвts.
Muns mоlais Jezus!
Esi sveicynфts, esi gыdynфts,
Par mums smфdвtais un pazamфtais!
Esi slavynфts, vysur daudzynфts,
Dоvs bezgaleigais!
DVЗSELES SAURNA AR JEZUS MФTI
Ak, es Mфte nыskumeigo!
Sфpe mani spою brоsmeiga,
Zыbyns sirdi cauri dur. (Divkфrt)
- “Kфpзc, Mфte nыmопфtф,
Posa Dоva izvвlвtф,
Esi пыti satrоkta?”
- “Ak, kы vaicoj? Asu skuma,
Tikkы dzeiva un ювluma:
Sirds nu sфpem pageibst maт.”
- “Pasok, svвtф vaпd(i)neica,
Kфpзc esi nыskumuse,
Kфpзc osorфs sleiksti?”
- “Radzu пauюu Pesteitфju,
Munu Dвlu nыmопфtы
Aртa svоdrim apklфtu.”
- “Svвtф Dоva Dzemdeitфja,
Юзlesteibas izlyudzзja,
Dыd maт ar tevi raudфt.”
ЫTRФ DAПA
Ыtrajв daпв pфrdыmфsim, kы myusu Pesteitфjs izcоte nu jф nataisneigфs apsyudzзрonas tоsв leidz jф krытфрonai ar зrрkim. Pesteitфja cоsрonu nыpalnus upirзsim dabasu Tвvam par vysim kristeigajim пaudim, lyudzыt jim mоru, sasaprasрonu, kai ari eistu Dоva un tyvфkф mоlesteibu.

Hosted by uCoz